Webinar: Whistleblowers are coming – najważniejsze aspekty, o których musisz wiedzieć. 

W dniu 28 czerwca 2023 r. w godzinach od 10:00 do 11:00, wspólnie z HINTBOX – dostawcą oprogramowania do zgłoszeń wewnętrznych -  poprowadzimy webinar na temat: „Whistleblowers are coming – najważniejsze aspekty, o których musisz wiedzieć”. 

Link do rejestracji na webinar znajdziecie Państwo pod adresem: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o-t79eaER_KOcEE12HEfLw#/registration

Agenda:

1. Kogo dotyczy ustawowy obowiązek ochrony sygnalisty?

2. Kogo chroni polska regulacja prawna?

3. Jak zbudować wewnętrzną procedurę zgłoszeń tak, by jej funkcjonowanie nie angażowało nadmiernych zasobów firmy?

4. Jak korzystać z nowoczesnych instrumentów informatycznych dedykowanych reżimowi ochrony sygnalistów?

To wybrane zagadnienia o znaczeniu praktycznym. Chcemy przekazać Państwu wiadomości, które pozwolą zidentyfikować te obowiązki prawne, których realizacja wymaga przygotowań. 

Jakkolwiek ustawa nie została jeszcze uchwalona, śledzimy od początku jej procedowanie. Ostatnie zmiany są datowane na dzień 25 maja 2023 r. Wydaje się, że prawodawca, po uwzględnieniu ostatnich poprawek, nie wprowadzi już rewolucyjnych zmian do projektu. Polski reżim ochrony sygnalistów zachowa przez to swoją specyfikę, która jest dużo bardziej wymagająca organizacyjnie od wymogów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Zaprosiliśmy do udziału w webinarze specjalistę, który zajmuje się projektowaniem zinformatyzowanych systemów zgłoszeniowych. 

Uznaliśmy, że wzmocni to praktyczny wymiar naszego krótkiego webinaru. Chodzi o pokazanie konkretyzacji instytucji projektowanej ustawy na potrzeby narzędzi informatycznych. 

Serdecznie zapraszamy. 

Prelegenci:

Dr Paweł Polaczuk – radca prawny w Kancelarii Kacprzak, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych korporacji, między innymi z zakresu prawa pracy.

Maria Bartnicka – specjalistka, programistka zajmująca się zinformatyzowanymi systemami zgłoszeń wewnętrznych.