Mecenas Marek Kacprzak jako ekspert w programie informacyjnym

W dniu 26 grudnia 2018 r. na antenie głównego wydania Faktów TVN Mecenas Marek Kacprzak jako ekspert z zakresu prawa morskiego wypowiadał się na temat aresztu (zajęcia) statku morskiego jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności morskich.

Wystąpienie Mecenasa Marka Kacprzaka związane było ze sprawą niedopuszczenia załogi Yacht Club Sopot do 74. edycji regat Rolex Sydney-Hobart w grudniu 2018 r. Załoga Yacht Club Sopot nie została dopuszczona do regat z uwagi na prawdopodobne sfałszowanie dokumentów ubezpieczeniowych przez właściciela wynajmowanego przez Yacht Club Sopot jachtu „Kosatka Monster Project”.

Instytucja aresztu (zajęcia) statku morskiego została uregulowana w Międzynarodowej konwencji w sprawie zajęcia (aresztu) statków morskich, podpisanej w Brukseli w dniu 10 maja 1952 r., Polska przystąpiła do Konwencji w 1976 r. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji areszt statku oznacza zajęcie statku w drodze postępowania sądowego w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej, ale nie obejmuje zajęcia statku w wykonaniu lub w zaspokojeniu wyroku.