Podpisanie ustawy o morskich farmach wiatrowych

W dniu 21 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał, przyjętą przez parlament, ustawę z dnia 17 grudnia 2020 o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Ustawa przewiduje dwa systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych: system administracyjny, gdy wsparcie udzielane jest zainteresowanym w drodze decyzji administracyjnej i system konkursowy, gdy wsparcie przyznawane jest podmiotowi, który wygrał aukcję.  

Zgodnie z regulacjami UE wsparcie w drodze administracyjnej może być udzielane do 30 czerwca 2021 r., po tym terminie przyznanie wsparcie musi mieć charakter konkursowy. 

Termin na złożenie wniosków o objęcie wsparciem w trybie administracyjnym upływa 31 marca 2021 r.