Ograniczenie cen energii elektrycznej

Od listopada 2022 r. obowiązują przepisy ograniczające wysokość cen energii elektrycznej dla niektórych odbiorców (ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243)).

Przepisy ograniczają wysokość cen energii elektrycznej do poziomu 785 zł/MWh między innymi dla sektora MŚP, rolników, jednostek samorządu terytorialnego, przychodzi czy szpitali – tzw. odbiorcy uprawnieni.

Ograniczenie obowiązuje w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie

Warunkiem skorzystania przez odbiorcę uprawnionego z ograniczenia ceny energii elektrycznej jest złożenie oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu, od którego odbiorca uprawniony kupuje energię elektryczną.

Wprawdzie oświadczenie to powinno być złożone do 30 listopada 2022 r., ale nawet, jeżeli podmiot uprawniony nie złożył oświadczenia w tym terminie, nie traci możliwości skorzystania z ograniczenia ceny. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone później, odbiorca uprawniony może skorzystać z ograniczenia ceny od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone. 

Przykładowo, jeżeli odbiorca uprawniony złoży dostawcy energii elektrycznej oświadczenie w styczniu 2023 r., będzie mógł korzystać z ograniczenia ceny od lutego 2023 r.

Rekompensata

Wprowadzenie ograniczenia ceny dla odbiorców uprawnionych powoduje, że to sprzedawca energii elektrycznej ponosi koszty różnicy między ceną maksymalna a kosztami jej wyprodukowania lub zakupu od wytwórcy energii.

Sprzedawca energii elektrycznej, który stosuje w umowach z odbiorcami uprawnionymi ceny maksymalne, jest uprawniony do otrzymania z tego tytułu rekompensaty. 

Wnioski o wypłatę rekompensaty i zaliczki na poczet rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń (Zarządca Rozliczeń S.A. ) wyłącznie przez udostępnioną przez ten podmiot platformę elektroniczną (dostępną pod adresem: https://prad.zrsa.pl).