Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej

W dniu 15 stycznia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Prace nad ustawą, której celem jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku, Ministerstwo Energetyki rozpoczęło na początku 2019 r. Projekt ustawy został opracowany we współpracy z szerokim gronem partnerów społecznych zainteresowanych inwestycjami w sektor odnawialnych źródeł energii i wkrótce trafi do konsultacji międzyresortowych i publicznych.

Ustawa dedykowana morskiej energetyce wiatrowej jest jednym z najbardziej oczekiwanych aktów prawnych mających przyspieszyć rozwój sektora offshore wind w Polsce.