Nota prawna, polityka prywatności, polityka cookies


1. Obowiązkowe ubezpieczenie

Radcowie prawni i adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu odpowiedzialności cywilnej.

2. Kodeksy etyczne

Przy świadczeniu usług radcowie prawni i adwokaci kierują się przepisami obowiązującego prawa, a także Kodeksem Etyki Radcy Prawnego oraz Kodeksem Etyki Adwokackiej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Żadne informacje, opinie i oceny zawarte w witrynie internetowej www.kacprzak.com.pl nie stanowią i nie mogą zastąpić indywidualnej porady prawnej. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kacprzak (dalej Kancelaria) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użycia informacji, opinii i ocen zawartych w treści witryny. 

4. Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w witrynie internetowej www.kacprzak.com.pl (w tym opisy i zdjęcia) objęte są prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych Kancelarii lub są przez Kancelarię licencjonowane. Materiały te podlegają ochronie prawnej.

5. Polityka prywatności

5.1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kacprzak (adres: ul. Stągiewna 5/2, 80-750 Gdańsk, mail: kacelaria@kacprzak.com.pl) w zakresie przekazanych jej danych klientów, osób wskazanych przez klientów do kontaktu oraz danych osób, których dane zostały przekazane w związku ze świadczeniem przez Kancelarię usług prawniczych. Kancelaria jest  również administratorem danych osobowych pracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie, współpracowników oraz osób ubiegających się o nawiązanie współpracy.

5.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celu:

 • świadczenia usług prawniczych,
 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • marketingu,
 • realizacji obowiązków nałożonych na Kancelarię przez przepisy prawa.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi co do zasady art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) w zakresie danych dobrowolnie przekazanych przez kontrahentów, osoby ubiegające się o zatrudnienie, osoby ubiegające się o nawiązanie współpracy czy osoby zainteresowane otrzymywaniem materiałów o charakterze marketingowym.

Kancelaria przetwarza dane osób z nią współpracujących (kontrahentów, pracowników, współpracowników) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Kancelaria może realizować szereg obowiązków nałożonych na nią przepisami obowiązującego prawa np. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy raportowania schematów podatkowych. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Kancelaria może przetwarzać również dane stron stosunków umownych, postępowań spornych i niespornych o różnym charakterze, w tym administracyjnych, karnych czy cywilnych. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia kontrahentowi kancelarii ochrony jego prawnie uzasadnionego interesu (np. prawa do sądu czy prawa do obrony).

5.3. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Jeśli wynika to z międzynarodowego charakteru usługi prawniczej dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego. Przekazanie danych nastąpi na warunkach wskazanych w Rozdziale V RODO.

5.4. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy o radcach prawnych i prawa o adwokaturze. Co do zasady nie będzie to dłużej niż 10 lat od zakończenia się postępowania czy usługi, w ramach których przekazano dane.

5.5. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Podmiotowi, którego dane są przechowywane przysługuje:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych.

Powyższe uprawnienia mogą ulec ograniczeniom z uwagi na tajemnicę zawodową obowiązującą radców prawnych i adwokatów, a także z uwagi na charakter i cel przetwarzania danych.

5.6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Kancelaria nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w rozumieniu RODO.

5.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podmiotowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń na adres kancelaria@kacprzak.com.pl, a także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Polityka cookies

6.1. Jakie pliki cookies są wykorzystywane

Kancelaria wykorzystuje na potrzeby funkcjonowania witryny www.kacprzak.com.pl pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika witryny (komputerze, smartfonie, tablecie).

Kancelaria stosuje dwa rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy, czyli przechowuje się je do momentu opuszczenia witryny internetowej. Pliki stałe przechowywane mogą być w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia.

6.2. Cel wykorzystania plików cookies

Kancelaria korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności strony np. pozwalają na zapamiętanie preferencji językowych dla witryny. Kancelaria korzysta z plików cookies również dla statystycznej analizy zachowań użytkowników witryny np. w celu sprawdzania skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

6.3. Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika witryny

Domyślne ustawienie wielu przeglądarek internetowych pozwala na korzystanie z plików cookies.

W każdym momencie użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki lub ręcznie usunąć pliki cookies.

By usunąć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach należy postępować zgodnie z informacją dostarczoną przez dostawcę przeglądarki:

 1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 4. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

6.4. Narzędzia podmiotów trzecich

Witryna korzysta z Google Analytics, dostarczonego przez Alphabet Inc. narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych. Narzędzie to używa plików cookies i zapisuje je w urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Analiza tych plików przeprowadzana jest przez Alphabet Inc.

Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności usługi Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Możliwe jest wyłączenie działania Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.