IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Kacprzak także i w tym roku została Partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego zatytułowanej „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”, która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2021 r. Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Tegoroczną Konferencję poświęcono zagadnieniom istotnym dla rozwoju prawa morskiego, ukierunkowanego na zrównoważoną żeglugę. Zrównoważona żegluga jest koncepcją holistycznego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju, która sprowadza się przede wszystkim do społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, opartej na obowiązkach o pochodzeniu prawnomiędzynarodowym. Koncepcja ta została ugruntowana na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a praktyka zrównoważonej żeglugi ma na celu ich wzmocnienie. 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.prawo-morskie.pl.