Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Zgodnie z informacjami podanymi przez Polską Agencję Prasową, 27 listopada 2020 r. Rada Ministrów zatwierdziła, w trybie obiegowym, Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Po przyjęciu projekt ma zostać niezwłocznie skierowany pod obrady Sejmu. 

Ustawa dedykowana morskiej energetyce wiatrowej jest jednym z najbardziej oczekiwanych aktów prawnych mających przyspieszyć rozwój sektora offshore wind w Polsce.