Światowe Forum Dziekanów Prawa oraz konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa

W dniach od 18 do 22 września 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego miały miejsce obrady Światowego Forum Dziekanów Prawa (Global Law Dean’s Forum) oraz doroczna konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa (International Association of Law Schools - IALS).

W wydarzeniu wzięli udział dziekani i przedstawiciele ponad stu uczelni wyższych z całego świata oraz wybitni prawnicy, sprawujący najwyższe urzędy sędziowskie i administracyjne w swoich krajach.

Głównymi tematami dyskusji prowadzonych na Światowym Forum Dziekanów Prawa były strategiczne wizje i standardy dla globalnej edukacji prawniczej oraz kwestie związane z rolą uczelni i sądownictwa w kształtowaniu rozumowania prawniczego.

W ramach Światowego Forum Dziekanów Prawa, w dniach od 20 do 22 września 2019 r. odbyło się doroczne spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa. IALS jest organizacją zrzeszającą ponad 160 szkół prawa z całego świata. Podczas spotkania analizowano problemy metodologii nauczania prawa, wybrane kwestie dotyczące poszczególnych dziedzin prawa a także zagadnienia interakcji prawa z biznesem, kulturą i nowymi technologiami.

Mamy zaszczyt poinformować, że Mecenas Marek Kacprzak był uczestnikiem Światowego Forum Dziekanów Prawa w Gdańsku oraz dorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa, a Kancelaria Kacprzak była jednym ze sponsorów tego prestiżowego wydarzenia.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=Nq1P4pLFsXk
Link do wydarzenia: https://ug.edu.pl/(...)