Obowiązek rejestracji beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 r. utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („rejestr CRBR”), który jest prowadzony przez Ministra Finansów.

Rejestr CRBR utworzony został na podstawie ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. dyrektywa AML IV).

W rejestrze CRBR będą gromadzone dane o beneficjentach rzeczywistych (tzw. UBOs – Ultimate Beneficial Owner) polskich spółek handlowych, czyli o osobach fizycznych sprawujących rzeczywistą kontrolę nad tymi spółkami.

Wszystkie polskie spółki prawa handlowego zobowiązane są do zgłaszania do rejestru CRBR informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych.

Spółki, które były wpisane do KRS przed datą wejścia w życie przepisów o rejestrze CRBR (tj. przed 13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłoszenia informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów, a więc do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Uwaga. Aktualizacja pod linkiem https://kacprzak.com.pl/wydarzenia/tarcza-antykryzysowa/