Tarcza finansowa PFR 2.0

Od dnia 15 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie subwencji finansowej w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa 2:0 to program rządowy przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 2/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. umożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o udzielenie wsparcia finansowego w związku z epidemią COVID-19. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD, w szczególności z branży gastronomicznej, sportowej, turystycznej, hotelarskiej, kulturalnej i rozrywkowej czy sprzedaży detalicznej. 

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm. Możliwość uzyskania subwencji została przewidziana dla mikro przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 lipca 2020 r. zatrudniali od 1 do 9 pracowników oraz odnotowali spadek przychodów większy lub równy 30% w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w  2019 r. lub od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Wysokość subwencji finansowej obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych osób na dzień 30 września 2020 r., w przeliczeniu na pełny etat oraz kwoty bazowej subwencji, uzależnionej od wielkości spadku przychodów w porównywanych okresach. Kwoty subwencji wynoszą odpowiednio 18 000,00 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60% albo 36 000,00 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%.

Tarcza Finansowa dla MŚP. O subwencję finansową dla małych i średnich przedsiębiorców mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 lipca 2020 r. do 249 pracowników oraz którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

Subwencja finansowa udzielana jest w wysokości do 70% faktycznej straty brutto w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Wysokość subwencji określana jest w oparciu o wysokość straty brutto za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r., ustalanej na podstawie rzeczywistego poziomu straty, a za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r., na podstawie prognozowanej wysokości tej straty. Dodatkowym warunkiem uzyskania subwencji jest odnotowanie przez przedsiębiorców spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30% za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.