Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia (M&A)

Usługa kompleksowa. Doradzamy klientom w trakcie całego procesu: od fazy przygotowawczej do wsparcia potransakcyjnego. Bazując na naszym doświadczeniu pomagamy klientom właściwie zaplanować projekt akwizycyjny (podział ról w projekcie, przygotowanie harmonogramu projektu).  Zapewniamy profesjonalną obsługę procedury zamknięcia transakcji od strony prawnej i organizacyjnej.

Audyty. Prowadzimy audyty prawne (due diligence) przedsiębiorstw oraz majątku. Nasz zespół przeprowadza badania prawnej warstwy funkcjonowania spółek, przedsiębiorstw i składników majątkowych. Przygotowujemy raporty i prezentacje dotyczące przeprowadzonych badań. W oparciu o wyniki audytów przygotowujemy pojedyncze umowy lub pakiety umów koniecznych dla realizacji ekonomicznego celu transakcji. Reprezentujemy klientów w trakcie negocjacji (wspierając prawnie lub prowadząc proces negocjacji).

Doradztwo w zakresie modelu współpracy. Pomagamy klientom przy wyborze optymalnego modelu transakcji z uwzględnieniem zarówno transakcji zbycia udziałów/akcji w spółkach (share deals), jak i zbycia aktywów (asset deals).

Umowy w toku transakcji. Pomagamy naszym klientom uregulować umownie proces przejęcia. Przygotowujemy umowy o zachowaniu poufności, porozumienia, memoranda, listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy zobowiązujące i umowy rozporządzające, dotyczące nabywanego majątku, udziałów i akcji.

Proces integracji spółek i majątku. Po finalizacji transakcji doradzamy klientom w zakresie integracji nabytego majątku z istniejącymi strukturami prawnymi klientów.

Przejście zakładu pracy. W toku projektów fuzji i przejęć dbamy o prawidłową realizację obowiązków przyszłego i obecnego pracodawcy związanych z przejęciem zakładu pracy oraz pracowników.