Prawo transportowe

Prawo transportowe

Obsługa prawna z zakresu prawa transportowego. Doradztwo  prawne świadczone przez Kancelarię Kacprzak z zakresu prawa transportowego opiera się na polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych obowiązujących w branży transportowej (w szczególności konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR). Reprezentujemy interesy przewoźników, spedytorów, ubezpieczycieli, agencji celnych oraz ich kontrahentów w sprawach związanych z krajowym i międzynarodowym przewozem towarów w transporcie drogowym, morskim, rzecznym, lotniczym, kolejowym oraz multimodalnym.

Prowadzenie sporów związanych z przewozem. Kancelaria Kacprzak doradza ponadto w sporach dotyczących wadliwie wykonanego przewozu, szkód w zakresie substancji ładunku oraz szkód na osobie, jak również w sporach związanych z kradzieżą czy przywłaszczeniem ładunków oraz środków transportu.  Prowadzimy sprawy sporne związane z działalnością transportową i finansowaniem transportu. Zabezpieczamy roszczenia klientów wynikające z krajowego i międzynarodowego transportu towarów. Dochodzimy roszczeń związanych z transportem międzynarodowym i krajowym, w tym roszczeń regresowych na drodze sądowej.

Specjalizacja z zakresu obsługi podmiotów zagranicznych. Specjalizujemy się w szczególności w obsłudze zagranicznych ubezpieczycieli ubezpieczających towary w przewozie, dochodzących od polskich przewoźników roszczeń regresowych w razie uszkodzenia lub utraty towarów. Doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania. Prowadzimy postępowania przed polskimi sądami, realizujemy postanowienia zagranicznych orzeczeń i ugód, a także prowadzimy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.