Prawo ubezpieczeń majątkowych

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Obsługa zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Specjalizujemy się w obsłudze polskich oraz w szczególności zagranicznych zakładów ubezpieczeń, na których zlecenie dochodzimy roszczeń regresowych dotyczących osób i majątku znajdujących się na terenie Polski. Prowadzimy postępowania sądowe na terytorium Polski oraz współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami specjalizującymi się w prawie ubezpieczeń.

Prowadzenie postępowań spornych z zakresu prawa ubezpieczeń. Dochodzimy roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Zabezpieczamy roszczenia klientów przed wszczęciem postępowania, a także w trakcie trwania postępowania. Ponadto doradzamy klientom przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz doradzamy w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania.

Opiniowanie umów ubezpieczeniowych. Doradzamy również klientom zakładów ubezpieczeń. Kancelaria Kacprzak przygotowuje, opiniuje oraz negocjuje umowy ubezpieczeń majątkowych, umowy ubezpieczenia kredytów i innych ubezpieczeń gospodarczych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Zajmujemy się również badaniem kwestii ubezpieczeniowych na potrzeby szeroko pojętych transakcji gospodarczych.