Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Reprezentacja dłużnika lub wierzyciela. Prowadzimy obsługę prawną procesu upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno ze strony dłużnika, jak i wierzyciela.

Udział w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Przygotowujemy, opiniujemy i składamy w imieniu wierzycieli zgłoszenia wierzytelności. Monitorujemy przebieg postępowania i analizujemy akta postępowania, by najefektywniej ochronić interesy wierzyciela. Opiniujemy pod względem prawnym propozycje układowe dłużnika. Zastępujemy wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli i w radach wierzycieli. Występujemy w imieniu wierzycieli w postępowaniach wpadkowych (np. przygotowujemy sprzeciwy i prowadzimy przed sądem postępowania dotyczące sprzeciwów).

Przygotowywanie wniosków. Na zlecenie dłużników przygotowujemy wnioski o wszczęcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradzamy przy sporządzaniu listy wierzytelności, a także przy formowaniu propozycji układowych.

Audyty. Doradzamy w procesie nabywania przedsiębiorstw w upadłości czy w restrukturyzacji. Pomagamy w identyfikacji i wycenie ryzyk prawnych związanych z nabywanym majątkiem.  

Odpowiedzialność członków zarządu. Prowadzimy spory sądowe dotyczące odpowiedzialności członków zarządu z tytułu niezgłoszenia upadłości spółki w terminie (art. 299 KSH). Mamy doświadczenie w obsłudze zarówno członków zarządu, jak i wierzycieli spółki.