Prawo pracy

Prawo pracy

Umowy z zakresu prawa pracy. Na zlecenie naszych klientów przygotowujemy i opiniujemy liczne umowy z zakresu szeroko pojętego prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące tajemnicy handlowej).

Zborowe prawo pracy. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne dokumenty z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz pomagamy przy ich wprowadzaniu. Reprezentujemy klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym w trakcie sporów zbiorowych. Doradzamy i opracowujemy projekty dokumentów w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.

Zapobieganie mobbingowi. Przygotowujemy dla pracodawców procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne, prowadzimy szkolenia dotyczące mobbingu i dyskryminacji oraz reprezentujemy pracodawców w sytuacjach spornych.

Prowadzenie postępowań spornych. Prowadzimy postępowania sądowe i administracyjne związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców. Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców. Mamy doświadczenie w zakresie zatrudnienia przez ambasady i konsulaty.

Praca na morzu. Mamy doświadczenie w zakresie pracy wykonywanej na morzu zarówno w zakresie zatrudnienia przez armatorów, jak i przez podmioty trzecie.