Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa

Forma prowadzenia działalności. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla wykonywanej działalności (w tym spółki celowe, joint venture).

Standaryzacja umów i ogólnych warunków umów. Przygotowujemy i opiniujemy umowy z dostawcami i odbiorcami, a także ogólne warunki sprzedaży, dostawy, zakupu (zarówno w umowach z konsumentami jak i B2B).

Windykacja. Pomagamy w wyborze najlepszej ścieżki postępowania z należnościami przeterminowanymi. Prowadzimy windykację przedsądową i sądową.

Zabezpieczenia rzeczowe w toku produkcji. Posiadamy know-how w zakresie zabezpieczeń rzeczowych na rzeczach ruchomych w trakcie produkcji przemysłowej.

Audyty. Prowadzimy audyty due diligence spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości komercyjnych.

Projekty środowiskowe. Pomagamy przy zachowaniu zgodności realizowanych inwestycji z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.