Ubezpieczenia i reasekuracja

Ubezpieczenia i reasekuracja

Roszczenia regresowe. Reprezentujemy zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie roszczeń regresowych oraz spraw spornych w Polsce. Kancelaria Kacprzak świadczy usługi doradcze na rzecz klientów z sektora ubezpieczeń oraz podmiotów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem specyfiki prawa ubezpieczeń oraz szczególnych regulacji w tym obszarze.

Opinie prawne. Wspieramy towarzystwa ubezpieczeniowe w realizacji tzw. spraw trudnych w zakresie przygotowywania ekspertyz i opinii prawnych oraz reprezentacji przed sądami. Opiniujemy umowy ubezpieczeń majątkowych i gwarancje ubezpieczeniowe.

Gwarancje ubezpieczeniowe i gwarancje bankowe. Uczestniczymy w postępowaniach dotyczących cashowania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, w projektach infrastrukturalnych, kubaturowych, a także morskich.