Transport, spedycja i logistyka

Transport, spedycja i logistyka

Transport. Świadczymy pomoc prawną klientom w związku z transportem międzynarodowym i krajowym w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, rzecznego, multimodalnego oraz logistyki.

Odpowiedzialność za ładunek. Doradzamy zarówno przedsiębiorstwom transportowym, spedycyjnym, jak i firmom ubezpieczeniowym w sprawach dotyczących odpowiedzialności za przewożony ładunek.

Spory dotyczące ubezpieczenia ładunku. Reprezentujemy ubezpieczycieli oraz przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne w sporach sądowych. Dochodzimy roszczeń związanych z transportem międzynarodowym i krajowym, w tym roszczeń regresowych na drodze sądowej.

Ogólne warunki umów. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu ogólnych warunków transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Opinie prawne. Wydajemy opinie na zlecenie organizacji międzynarodowych nadzorujących przewóz towarów i osób.  

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej i powietrznej. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zapewniającymi bezpieczeństwo w żegludze morskiej i powietrznej.