Stoczniowy i morski

Stoczniowy i morski

Przemysł stoczniowy. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianej branży morskiej. Naszymi klientami są stocznie, armatorzy, banki finansujące, ubezpieczyciele oraz porty. Świadczymy usługi prawne na każdym etapie projektu, poczynając od finansowania budowy statków, procesu negocjacji i realizacji umów na budowę statków, a kończąc na eksploatacji jednostek pływających. Pomagamy stoczniom zabezpieczyć ich roszczenia w toku procesu budowy czy remontu statku. Wspieramy naszych klientów w trakcie procedur odbiorowych kończących budowę lub remont statku.

Procesy akwizycyjne. Prowadzimy badania due diligence w procesach nabywania spółek stoczniowych (share deal) oraz majątku stoczniowego (asset deal).

Spory z zakresu prawa morskiego. Reprezentujemy klientów w sprawach przed organami administracji morskiej oraz w sprawach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w Polce i za granicą. Zabezpieczamy roszczenia klientów poprzez areszty statków oraz ustanawianie hipotek morskich, działając przed polskimi i zagranicznymi organami administracji morskiej. Prowadzimy postępowania, których przedmiotem są zderzenia, kolizje, wypadki, awarie, zanieczyszczenie środowiska morskiego. Opiniujemy umowy związane z przewozem osób i ładunku.

Morskie prawo pracy. Świadczymy pomoc prawną dotyczącą zatrudnienia na morzu.

Żegluga śródlądowa. Świadczymy pomoc prawną w zakresie umów stoczniowych, umów transportowych, awarii, wypadków i kolizji z uwzględnieniem specyficznych cech żeglugi śródlądowej.