Energia

Energia

Umowy. Opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa energetycznego (np. przyłączeniowe, sprzedażowe) oraz ogólne warunki umów.

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych (URE, UOKiK). Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Audyty. Dokonujemy audytów funkcjonujących przedsiębiorstw energetycznych oraz wyodrębnionych instalacji.

Doradztwo w zakresie modelu współpracy. Doradzamy przy podejmowaniu decyzji o kształcie współpracy pomiędzy wytwórcą, dystrybutorem, sprzedawcą energii.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości. Pomagamy przy regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod infrastrukturę wytwórczą i przesyłową (służebności, korzystanie z pasa drogowego).

Odnawialne źródła energii. Doradzamy przy odpowiednim ukształtowaniu ram prawnych dla prowadzenia projektów energetyki odnawialnej.

Morskie farmy wiatrowe. Wspieramy prawnie projekty z branży offshore.