Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Prawa własności intelektualnej. Dostarczamy skuteczne rozwiązania prawne firmom działającym w sektorze high-tech. Wspieramy krajowych i zagranicznych klientów w zakresie praw autorskich i spraw związanych z ochroną znaków towarowych oraz nieuczciwą konkurencją.

Specjalne strefy ekonomiczne. Zapewniamy pełną obsługę prawną przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Prowadzenie spraw spornych. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Umowy z zakresu nowoczesnych technologii. Przygotowuje umowy w zakresie zakupu nowych technologii w obszarze IT – systemów dziedzinowych, infrastruktury pasywnej typu LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), usług sieciowych typu MLPS (Multiprotocol Label Switching), dostawy urządzeń sieciowych, umów na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, umów licencyjnych.