Budownictwo i infrastruktura

Budownictwo i infrastruktura

Projekty infrastrukturalne i kubaturowe. W ramach wieloletniej praktyki udzielamy wsparcia prawnego klientom, którzy samodzielnie i w ramach konsorcjów zlecają oraz realizują przedsięwzięcia budowlane o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym, w tym również w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Inwestycje budowlane dotyczą zarówno sektora prywatnego (budowa biurowców, mieszkań oraz obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym także projekty greenfield), jak i publicznego (budowa dróg, mostów, infrastruktura portowa, kolejowa).

Zamówienia publiczne. W przypadku sektora publicznego wspieramy naszych klientów w aspekcie wszystkich procedur przewidzianych przez prawo zamówień publicznych. Naszymi klientami są również podmioty z sektora prywatnego dostarczające towary i usługi w reżimie prawa zamówień publicznych.

Audyty. Prowadzimy audyty due diligence nieruchomości.

Projekty środowiskowe. Doradzamy przy inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

Projekty międzynarodowe. Świadczymy pomoc prawną przy realizacji inwestycji za granicą oraz inwestycji zagranicznych w Polsce.

Reprezentacja w sprawach spornych. Reprezentujemy klientów także w sprawach spornych. Posiadamy rozległe doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących kar umownych.