Paweł Polaczuk-Marquardt

Radca prawny, dr
 • Doradza zagranicznym ubezpieczycielom w sprawach roszczeń związanych z transportem międzynarodowym,
 • Ekspert w zakresie ubezpieczeń transportowych, w szczególności reprezentuje ubezpieczycieli w sporach przedsądowych oraz sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń regresowych z tytułu transportu międzynarodowego.
 • Przygotowuje dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, Niemczech i Austrii.
 • Wspiera klientów w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, jak również zapewnia klientom bieżącą obsługę prawną w sprawach pracowniczych.
 • Zapewnia klientom wsparcie w zakresie niemieckiego prawa pracy, niemieckiego prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych,
 • Doradza w sprawach oddelegowywania pracowników do Niemiec i postępowaniach notyfikacyjnych oraz postępowaniach przed organami kontrolnymi,
 • Doradza w sprawach sektora opieki nad osobami starszymi i osobami z ograniczeniami kognitywnymi,
 • Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego (stopień doktora nauk prawnych),
 • Był stypendystą Fundacji Adenauera.
 • Był tzw. sędzią wizytującym w Federalnym Trybunale Administracyjnym w Lipsku.
 • Pracował jako Dyrektor Biura Prawnego Spółek grupy Wiener Staedtische.
 • Pracował jako Dyrektor Biura Prawnego w Europejskim Instytucie Mobilności Pracy.

Sektory:

 • Transport, spedycja i logistyka
 • Ubezpieczenia i reasekuracja
 • Klienci prywatni
 • Produkcja przemysłowa

Specjalizacje:

 • Prawo transportowe
 • Prawo ubezpieczeń majątkowych
 • Prawo handlowe
 • Spory sądowe, arbitraż i mediacja 
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • Prawo własności intelektualnej
 • Pozwy frankowe

Języki:

 • Polski
 • Niemiecki
 • Angielski