Monika Jóźwik-Arbszajtys

Radca prawny, LL.M.

 • Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie korporacyjnym na rzecz podmiotów polskich oraz inwestorów zagranicznych w zakresie inwestycji na polskim rynku, a także w sprawach i transakcjach transgranicznych, z uwzględnieniem przepisów unijnych i międzynarodowych.
 • Wspiera klientów w tworzeniu podmiotów gospodarczych, w tym zakładaniu spółek, ich oddziałów lub przedstawicielstw, z opracowaniem indywidualnych rozwiązań prawnych.
 • Zapewnia bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, w tym zajmuje się opracowywaniem projektów uchwał, protokołów zgromadzeń, regulaminów oraz innych aktów wewnątrzkorporacyjnych.
 • Pomaga klientom o skomplikowanej strukturze właścicielskiej w prawidłowym zidentyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych.
 • Świadczy usługi doradztwa prawnego w obszarze transportu drogowego oraz multimodalnego, na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
 • Wspiera klientów w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego.
 • Świadczy usługi doradcze oraz reprezentuje klientów w dochodzeniu roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku Bachelor and Master of German and Polish Law na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (studia w j. niemieckim), gdzie uzyskała tytuł LL.B. oraz LL.M. (specjalizacja: prawo międzynarodowe prywatne).

Sektory:

 • Produkcja przemysłowa
 • Transport, spedycja i logistyka
 • Ubezpieczenia i reasekuracja
 • Klienci prywatni

Specjalizacje:

 • Prawo transportowe
 • Prawo ubezpieczeń majątkowych
 • Prawo handlowe
 • Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Języki:

 • Polski
 • Niemiecki
 • Angielski