Sylwia Kacprzak

Radca prawny
 • Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie medycznym związanym z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych i indywidulanych praktyk lekarskich.
 • Zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemowych i indywidualnych w zakresie przekształceń własnościowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą: połączenie podmiotów, likwidacja oraz przekształcenie w spółkę prawa handlowego (komercjalizacja).
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowo projektów konsolidacyjnych dla podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz prowadzących działalność leczniczą jako spółki prawa handlowego.
 • Reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych, dotyczących odpowiedzialności z tytułu błędów medycznych oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 • Doradza w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie postępowaniach o zawarcia umów ze świadczeniodawcami (w postępowaniach konkursowych, odwoławczych) oraz przed sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach związanych  z kontrolą realizacji tych umów.
 • Przygotowuje umowy w zakresie zakupu nowych technologii w obszarze IT – systemów dziedzinowych, infrastruktury pasywnej typu LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), usług sieciowych typu MLPS (Multiprotocol Label Switching), dostawy urządzeń sieciowych, umów na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, umów licencyjnych.
 • Prowadzi szkolenia oraz webinaria o tematyce związanej z systemem zarządzania ryzykiem prawnym w obszarze ochrony zdrowia.

Sektory:

 • Ochrona zdrowia
 • Nowoczesne technologie

Specjalizacje:

 • Prawo medyczne
 • Fuzje i przejęcia (M&A)
 • Prawo handlowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Języki:

 • Polski
 • Angielski