Maria Lewandowicz

Adwokat, dr
 • Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie transportowym, prawie morskim, prawie hazardowym, międzynarodowych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych.
 • Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa korporacyjnego, w tym bieżącą obsługą z zakresu prawa spółek.
 • Reprezentuje ubezpieczycieli oraz przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne w sporach sądowych dotyczących roszczeń z zakresu transportu krajowego oraz międzynarodowego.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.
 • Świadczy pomoc prawną w zakresie uznawania i egzekucji polskich orzeczeń sądowych i arbitrażowych za granicą oraz uznawania i egzekucji zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych w Polsce.
 • Jest absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet Gdański, a także stypendystką programu Erasmus realizowanego w trakcie rocznego pobytu na Wydziale Nauk Prawnych w Kolonii, w Niemczech.
 • Praktykę prawniczą łączy z pracą naukową. Jest Adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autorką licznych publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Sektory:

 • Morski
 • Transport, spedycja i logistyka
 • Hazard

Specjalizacje:

 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Spory sądowe
 • Prawo morskie
 • Prawo transportowe
 • Prawo hazardu internetowego

Języki:

 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki