Ewa Sprada

Aplikant radcowski
  • W 2019 r. rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Obroniła pracę magisterską pt. ,,Wspólność ustawowa małżeńska a współwłasność udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych’’ pod kierunkiem doc. dr Małgorzaty Modrzejewskiej i uzyskała tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym.  
  • Odbyła staż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w zespole prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego.
  • W trakcie studiów pracowała w kancelariach radców prawnych, gdzie zdobywała doświadczenie w sporządzaniu projektów pism procesowych, umów oraz dochodzeniu wierzytelności.
  • Do kręgu jej zainteresowań należy prawo handlowe oraz podatkowe.

Języki:

  • Polski
  • Angielski