Dariusz Zdanowicz

Radca prawny, MBA
 • Specjalista z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw energetycznych (paliwowych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych).
 • Doradza przedsiębiorcom energetycznym przy przygotowaniu oraz procedowaniu wniosków o koncesje i taryfy.
 • Specjalizuje się w prawie umów. Zajmuje się standaryzacją umów i ogólnych warunków umów w obrocie konsumenckim oraz B2B.
 • Prowadzi postępowania regulacyjne na etapie administracyjnym i sądowym (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki).
 • Ekspert w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Pełni funkcję kierownika projektu lub jest odpowiedzialny za due diligence prawne.
 • Doradza w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
 • Specjalizuje się we wdrożeniach regulacji z zakresu danych osobowych (RODO) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
 • Zarządzał obszarami: prawnym, nadzoru korporacyjnego, ochrony środowiska i finansowania funduszami zewnętrznymi w grupie kapitałowej.
 • Kieruje projektami w metodykach klasycznych i zwinnych (Agile, Scrum).
 • Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Chicago-Kent College of Law i Uniwersytet Gdański. 
 • Ukończył program Executive MBA organizowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University i Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów.

Sektory:

 • Energia
 • Produkcja przemysłowa
 • Transport, spedycja i logistyka
 • Stoczniowy i morski

Specjalizacje:

 • Prawo energetyczne
 • Fuzje i przejęcia (M&A)
 • Prawo handlowe
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo ubezpieczeń majątkowych

Języki:

 • Polski
 • Angielski